Điểm tin

Thông báo tuyển sinh Đại học khóa 46, Liên thông đại học khóa 20, Đại học Bằng 2 khóa 15 hệ vừa làm vừa học (VLVH) đợt 1 năm 2019

11:20 04/03/2019


Tài liệu đính kèm

1-Thông báo tuyển sinh Đại học hệ VLVH tại TP.HCM đợt 1 năm 2019.pdf Tải về
2-Thông báo tuyển sinh Liên thông đại học hệ VLVH tại TP.HCM đợt 1 năm 2019.pdf Tải về
3-Thông báo tuyển sinh Đại học VB2 hệ VLVH tại TP.HCM đợt 1 năm 2019.pdf Tải về
4-Thông báo tuyển sinh Đại học VB2 hệ VLVH tại ĐH Tiền Giang đợt 1 năm 2019.pdf Tải về
5-Thông báo tuyển sinh Đại học VB2 hệ VLVH tại ĐH Buôn Ma Thuột đợt 1 năm 2019.pdf Tải về
6-Thông báo tuyển sinh Đại học VB2 hệ VLVH tại CĐ nghề Quốc tế Vabis Hồng Lam đợt 1 năm 2019.pdf Tải về
7-Thông báo tuyển sinh Đại học VB2 hệ VLVH tại TTGDTX Tây Ninh đợt 1 năm 2019.pdf Tải về
8-Thông báo tuyển sinh Đại học hệ VLVH tại TTGDTX Tây Ninh đợt 1 năm 2019.pdf Tải về