Điểm tin

Thông báo tuyển sinh Đại học bằng 2, Đại học Vừa làm vừa học, Liên thông Vừa làm vừa học đợt 2 năm 2019

20:17 15/08/2019

1. Thông báo tuyển sinh Đại học bằng 2 hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Anh đợt 2 năm 2019
2. Thông báo tuyển sinh Đại học bằng 2 hệ VLVH đợt 2 năm 2019 - Trung tâm GDTX Tây Ninh
3. Thông báo tuyển sinh Đại học hệ VLVH đợt 2 năm 2019 - Trung tâm GDTX Tây Ninh
4. Thông báo tuyển sinh Đại học hệ VLVH đợt 2 năm 2019
5. Thông báo tuyển sinh Đại học bằng 2 hệ VLVH đợt 2 năm 2019
6. Thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học hệ VLVH đợt 2 năm 2019

Tài liệu đính kèm

Thông báo tuyển sinh Đại học bằng 2 hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Anh đợt 2 năm 2019.pdf Tải về
Thông báo tuyển sinh Đại học bằng 2 hệ VLVH đợt 2 năm 2019 - Trung tâm GDTX Tây Ninh.pdf Tải về
Thông báo tuyển sinh Đại học bằng 2 hệ VLVH đợt 2 năm 2019.pdf Tải về
Thông báo tuyển sinh Đại học hệ VLVH đợt 2 năm 2019 - Trung tâm GDTX Tây Ninh.pdf Tải về
Thông báo tuyển sinh Đại học hệ VLVH đợt 2 năm 2019.pdf Tải về
Thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học hệ VLVH đợt 2 năm 2019.pdf Tải về