Điểm tin

Thông báo điều chỉnh thời gian nhận bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng đối với các sinh viên không tham dự Lễ trao bằng

09:24 05/06/2016

Về việc điều chỉnh thời gian nhận bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng đối với các sinh viên không tham dự Lễ trao bằng
Do Phòng đào tạo đang tập trung thực hiện công tác nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 nên các trường hợp không tham dự Lễ tốt nghiệp theo quy định chung của Trường vào ngày 29/8/2013 sẽ làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp như sau:

I – Thời gian, địa điểm và lệ phí:
- Thời gian: từ ngày 10/9/2013 đến 13/9/2013.
- Địa điểm: Phòng Đào tạo, 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. HCM.
- Lệ phí: 100.000đ (Đóng tại Phòng Tài chính – Kế toán)

II - Thủ tục nhận bằng tốt nghiệp:
1. Đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy:
        - Xuất trình thẻ chứng minh nhân dân
        - Đã nộp đầy đủ học phí và các khoản phí khác theo quy định
        - Chứng chỉ thể chất (bản sao công chứng)
        - Chứng chỉ quốc phòng (bản sao công chứng)
        - Bằng Tốt nghiệp phổ thông (bản sao công chứng)
       - Riêng với đại học chính quy khóa 23: Bản sao chứng chỉ TOEIC tối thiểu 450 điểm

2. Đối với hệ Đại học văn bằng 2:
       - Xuất trình thẻ chứng minh nhân dân
       - Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT
       - Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học thứ nhất
       - Đã nộp đầy đủ học phí và các khoản phí khác theo quy định

3. Đối với sinh viên hệ Liên thông đại học:   
       - Xuất trình thẻ chứng minh nhân dân
       - Đã nộp đầy đủ học phí và các khoản phí khác theo quy định

Lưu ý: Đối với trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có:
       - Chứng minh nhân dân (bản sao công chứng) của người ủy quyền;
       - Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền (người nhận thay);
       - Giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương;
       - Các giấy tờ thủ tục theo yêu cầu nhận bằng như quy định ở trên.

Trân trọng.

TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
                                                                                                         
                                                                               (đã ký)
                                                                                       
                                                                   TS. PHAN NGỌC MINH