Điểm tin

Dự thảo Lịch giảng chi tiết (kèm lịch thi) đại học, cao đẳng chính quy học kỳ 1 (2015 - 2016)

09:56 05/06/2016

Dự thảo Lịch giảng chi tiết (kèm lịch thi) đại học, cao đẳng chính quy học kỳ 1 (2015 - 2016)
Dự thảo Lịch giảng chi tiết (kèm lịch thi) đại học, cao đẳng chính quy học kỳ 1 (2015 - 2016)

File đính kèm

Lich_giảng,_lịch_thi_chi_tiết_(dh,_cd_chính_quy)_HK_1_2015-2016_(dự_thảo).xlsx Tải về